Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Robert Zybert z siedzibą w Szlachtowej (34-460) przy ul. Cieśliska 38

Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: zetbob@wp.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.szczawnica-noclegi.com, telefonicznie pod numerem 603591924 lub pisemnie na adres siedziby.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) indywidualnie dla celu: odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, gdzie uzasadnionym interesem jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza oraz udzielanie informacji o świadczonych usługach; w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, w celu analizy danych i ich profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań; dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu marketingu produktów i usług Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. W przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak Pani/Pan uzna, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Strona z Akceptacją Cookies
loga apartamentów w szczawnicy. #wybieramPieniny, wybieram pieniny
Przycisk do apartamentu Jaworczański Raj pod Wysoką Przycisk do opisu apartamentów
Przycisk do apartamentu na Szczycie
loga apartamentów w szczawnicy. #wybieramPieniny, wybieram pieniny